Atklāj sevi no jauna

Eneagramma

Tā ir deviņus cilvēku rakstura tipus aprakstošs modelis jeb karte. Rakstura musturu noteikšana ir tikai sākums. Eneagramma ved tālāk par cilvēka stāvokļa aprakstu, tā norāda uz pārmaiņu iekšējo dinamiku. Tas ir aicinājums garīgi pieaugt un nobriest. Eneagramma parāda, kā pārvarēt savas iekšējās barjeras, iziet ārā no saviem ierobežojumiem, uzzināt savas stiprās un vājās puses, apzināt savas unikālās iezīmes, atrast savu dzīves ceļa virzienu un iegūt veselumu.

Izejot testu, uzināsi, kāds ir Tavs eneatips.

Temperaments

Temperaments nenosaka, ko mēs daram, bet kā. Temperamentā atklājas mūsu jūtīgums, impulsivitāte, temps, kādā reaģējam uz apkārt notiekošo, cik esam vērsti uz sabiedrību, uz āru – ekstarversija, un cik uz sevi, savu iekšējo pasauli – intraversija.

Nosaki savu temperamentu ar testa palīdzību!

Noderīgi raksti

IESPĒJA

Izmanto iespēju paskatīties uz sevi no citas puses, iespēju ielūkoties sevī iekšā.