Gudra līdzība par skursteņiem, bezjēdzīgiem jautājumiem un dzīves jēgu

Lai dzīvotu un priecātos, ir vajadzīgas tikai divas lietas - dzīvot un priecāties. Un nevajag uzdodiet sev stulbus jautājumus.

1920. gadu vidū jauns ebrejs ieradās pie slavenā Ņujorkas rabīna un paziņoja, ka vēlas studēt Talmudu.
-Vai jūs zināt aramiešu valodu? – jautāja rabīns.
– Nē.
– Un ebreju valodā?
– Nē.
– Vai bērnībā mācījāt Toru?
– Nē, Rebbe. Bet jūs neuztraucieties. Es pabeidzu Bērklija filozofijas nodaļu un tikko aizstāvēju disertāciju par loģiku Sokrata filozofijā. Un tagad, lai aizpildītu baltos plankumus manās zināšanās, es gribu nedaudz iemācīties Talmudu.
-Tu neesi gatavs mācīties Talmudu, – sacīja rabīns. – Šī ir visdziļākā grāmata, ko cilvēki ir sarakstījuši. Taču, ja tu uzstājat, es tev sarīkošu testu loģikas pārbaudei. Ja izturēsi, tad es tevi mācīšu.
Jauneklis piekrita, un rabīns turpināja.
– Divi cilvēki laižas pa skursteni. Viens izlien ar tīru seju, otrs – ar netīru. Kurš no viņiem dosies mazgāt?
Jaunā filozofa acis izpletās.
-Vai tas ir loģikas tests ?!
Rabīns pamāja.
– Nu, protams, tas, kuram netīra seja!
– Nepareizi. Padomā loģiski: tas, kuram ir netīra seja, paskatīsies uz to, kuram ir tīra seja, un nolems, ka arī viņa seja ir tīra. Un tas, kuram ir tīra seja, ieraudzījis to, kuram ir netīra seja, izlems, ka arī viņš pats ir netīrs, un dosies mazgāties.
– Viltīgi izdomāts! – apbrīnoja viesis. – Lūdzu, rebbe, dod man vēl vienu pārbaudījumu!-Labi, jaunekli.  Divi cilvēki laižas pa skursteni. Viens izlien ar tīru seju, otrs – ar netīru. Kurš no viņiem dosies mazgāt?
-Bet mēs jau to noskaidrojām – tas, kuram ir tīra seja!
– Nepareizi. Abi ies mazgāties. Padomā loģiski: tas, kuram ir tīra seja, paskatīsies uz to, kuram ir netīra seja, un nolems, ka arī viņa seja ir netīra. Un tas, kuram ir netīra seja, redzēs, ka otrais ir devies mazgāties, sapratīs, ka viņam ir netīra seja, un arī dosies mazgāt.
– Es par to nedomāju! Apbrīnojami – es pieļāvu loģisku kļūdu! Rebbe, dod man vēl vienu pārbaudījumu!- Labi. .  Divi cilvēki laižas pa skursteni. Viens izlien ar tīru seju, otrs – ar netīru. Kurš no viņiem dosies mazgāt?
-Nu … Abi dosies mazgāties.
– Nepareizi. Neviens no viņiem neies mazgāties. Padomā loģiski: tas, kuram ir netīra seja, skatīsies uz otru ar tīru seju un neies mazgāties. Un tas, kuram ir tīra seja, redzēs, ka tas, kuram seja ir netīra, neiet mazgāties, sapratīs, ka viņa seja ir tīra, un arī neies mazgāties.
Jauneklis kļuva izmisis.
– Nu, ticiet man, es varu iemācīt Talmudu! Lūdzu, pajautājiet kaut ko citu!
– Labi. Divi cilvēki laižas pa skursteni …
– Ak, Dievs! Neviens no viņiem neies mazgāties !!!
– Nepareizi. Tagad tu pārliecinājies, ka ar zināšanām par Sokrata loģiku nav pietiekams, lai mācītu Talmudu? Saki man, kā tas var būt, ka divi cilvēki nolaižas pa vienu un to pašu skursteni un vienam no viņiem netīra seja, bet otram – nē ?! Vai tu nesaproti? Šie visi jautājumi ir bezjēdzība, un, ja tu savu dzīvi pavadīsi, atbildot uz bezjēdzīgiem jautājumiem, tad arī visām tavām atbildēm nebūs jēgas!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *