Ceļš uz tuvību

Dvēseļu saikne nav jāgaida; jūs to varat izveidot katrā sastapšanās reizē, izdarot ikdienas izvēles.
“Ikviena dzīva būtne pastāvīgi mainās. Patiesībā izaugsme un pārmaiņas ir dzīvības pamatā. Tāpēc, ja vēlaties patiesi dzīvas attiecības, ļaujieties izaugsmei un pārmaiņām, vēl vairāk – iedrošiniet izaugsmei un pārmaiņām sevi, partneri un attiecības. Māksla ir pastāvīgi iepūst attiecībās jaunu elpu tā, lai tas būtu gan jautri un aizraujoši, gan vairotu mīlestību un uzturētu saikni.”

Lasīt tālāk…

Gudra līdzība par skursteņiem, bezjēdzīgiem jautājumiem un dzīves jēgu

Lai dzīvotu un priecātos, ir vajadzīgas tikai divas lietas – dzīvot un priecāties. Un nevajag uzdodiet sev stulbus jautājumus.
1920. gadu vidū jauns ebrejs ieradās pie slavenā Ņujorkas rabīna un paziņoja, ka vēlas studēt Talmudu.
-Vai jūs zināt aramiešu valodu? – jautāja rabīns.
– Nē.
– Un ebreju valodā?
– Nē.
– Vai bērnībā mācījāt Toru?
– Nē, Rebbe. Bet jūs neuztraucieties. Es pabeidzu Bērklija filozofijas nodaļu un tikko aizstāvēju disertāciju par loģiku Sokrata filozofijā. Un tagad, lai aizpildītu baltos plankumus manās zināšanās, es gribu nedaudz iemācīties Talmudu.
-Tu neesi gatavs mācīties Talmudu, – sacīja rabīns. – Šī ir visdziļākā grāmata, ko cilvēki ir sarakstījuši. Taču, ja tu uzstājat, es tev sarīkošu testu loģikas pārbaudei. Ja izturēsi, tad es tevi mācīšu.
Jauneklis piekrita, un rabīns turpināja..

Lasīt tālāk…

Psiholoģiskie tipi

Karls Gustavs Jungs
IEVADS

Ārsta darbā ar nervu slimniekiem jau sen esmu pamanījis, ka bez daudzajām cilvēka psihes individuālajām at­šķirībām pastāv arī tipiskas atšķirības. Līdz ar to pir­mām kārtām izdalāmi divi krasi atšķirīgi tipi, kurus esmu nosau­cis par introverto un ekstraverto tipu.

Aplūkojot dzīves ritumu, redzam, ka viena cilvēka likteni gal­venokārt nosaka viņa ārējie interešu objekti, turpretim otra likteni vispirms viņa paša iekšējā dzīve. Bet tā kā mēs zināmā mērā esam pakļauti novirzēm uz vienu vai otru pusi, tad dabiski, lietas uztveram un saprotam tā, kā tas rak­sturīgi tipam, pie kura paši vairāk vai mazāk piederam.

Lasīt tālāk…

Hansa Aizenka bioloģiskās tipoloģijas teorija

Aizenka teorija balstās ne tikai uz pētījumiem psiholoģijā, bet arī ģenētikā, un pēc viņa domām divas trešdaļas no personības var izskaidrot ar ģenētiskajiem faktoriem. Pagājušā gadsimta četrdesmitajos gados Aizenks veica apjomīgu pētījumu, kurā piedalījās tūkstošiem cilvēku, un faktoranalīzes ceļā noskaidroja vairākas personības iezīmju dimensijas, kuras pirmo reizi viņš apraksta 1947. gadā savā grāmatā “Personības dimensijas” (Eysenck, 1947). Pirmā no šīm dimensijām ir ekstraversija-introversija, un tās skaidrojums ir ļoti līdzīgs tam, ko ir sniedzis Jungs. Izteikti ekstravertu cilvēku raksturo sabiedriskums, atvērtība, skaļums, impulsivitāte, bezrūpība, aktivitāte, možums, uzstājīgums, dominēšana, iespaidu meklēšana, savukārt izteiktu introvertu raksturo kautrīgums, klusums, nesabiedriskums, emocionāla rezervētība, atturība saskarsmē, izvairīšanās no impulsīvas rīcības un riska, priekšrokas došana labi sakārtotai dzīvei. Pēc Aizenka domām, šo dimensiju nosaka ģenētiski determinēti ierosas un aiztures (kavēšanas) procesi galvas smadzenēs.

Lasīt tālāk…

Vai es varu mainīt savu eneagrammas tipu?

Vai eneagramas tips mainās dzīves laikā? Parasti uz to ir īsa un nepārprotama atbilde: „nē”.

Tam ir vairāki iemesli, kāpēc jūs nekad nevarat mainīt savu enneagram tipu.
Eneagramas tips veidojas ļoti agri.
Kad mēs sakām “ļoti agri”, mēs domājam – patiešām agri. Apmēram trešā dzīves gada beigās tips jau ir pilnībā izveidots. Līdz tam laikam mēs jau esam apguvuši pamatprasmes, uz kurām mēs balstīsimies dzīvē, un arī izdarījām visus galvenos tālejošus secinājumus par to, kas notiek ar mums un mūsu ģimeni. Nākotnē līdz pusaudža beigām notiks tikai „smalka pulēšana”.
Citiem vārdiem sakot, ir zināms, kad tipa veidošanās ir pabeigta, – trīs gados. Bet, kad tas sākas, to nav viegli noteikt. Visticamāk, šī procesa saknes iet uz perinatālo un pirmsdzemdību pieredzi.

Lasīt tālāk…

Ko atklāj filma “The Secret”?

Šis noslēpums vienmēr ir pastāvējis. Tas tika atklāta pasaulei, tas tika turēta noslēpumā, tas tika pazaudēta un tika atrasta no jauna. Tas tika medīts, to centās atpazīt ar visiem pieejamiem spēkiem un līdzekļiem. Un tagad ir pienācis brīdis, kad šīs slepenās zināšanas atkal tiek atklātas pasaulei.
Daudzi filmu The Secret ir redzējuši un iespaidojušies, gūstot lielu iedvesmas avotu no tās. Vairāki ievērojami ļaudis ir atzinuši, ka pēc filmas noskatīšanās pielieto tās principus savā dzīvē un vienlaikus dalās ar citiem savā veiksmīgajā pieredzē. Ir arī tādi, kas filmu kritizē vai arī skatās uz to skeptiski.
Šī filma cilvēka dzīvē ienāk tad, kad cilvēks tam ir gatavs. Tas ir brīdis, kad ticības moments ir tik spēcīgs, ka atļauj pašam uz savas ādas pārliecināties, ka The Secret paustās atziņas ir iedarbīgas.

Lasīt tālāk…

Sadhguru – kā saglabāt mieru jebkurā situācijā.

Džagī Vāsudevs, bieži dēvē vienkārši par Sadguru (angļu: Sadhguru), ir indiešu jogs, mistiķis un autors. Viņš nodibināja Išas fondu, bezpeļņas organizāciju, kas māca jogas programmas ASV, Anglijā, Libānā, Singapūrā un Austrālijā, ieskaitot Indiju, un ir iesaistīta sociālajās iniciatīvās, izglītībā un vides iniciatīvās.
Izpētiet dzīves dziļākos jautājumus ar Sadhguru – jogu, mistiķi. Sadhguru ieskats dzīves mehānismos ir viņa dziļas pašmācības pieredzes rezultāts un kalpo kā ceļvedis, lai izpētītu dziļākas dzīves dimensijas. Viņa dzīve un darbs kalpo kā atgādinājums, ka jogas iekšējā zinātne nav esoteriska filozofija no novecojušās pagātnes, bet ir absolūti svarīga un piemērojama mūsu dzīvē šodien.

Lasīt tālāk…